Screening og diagnose | ResMed

Screening og diagnose

ResMed er opptatt av å dele sin inngående kunnskap om obstruktiv søvnapné (OSA) screening. Hvis pasienten din viser symptomer på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, kan vi hjelpe deg med å henvise pasienten til rett metode for en OSA-diagnose:

 

Diagnose: viktige trinn

Vurdering

Gjenkjenn og identifiser noen av de  vanlige symptomene på obstruktiv søvnapné (OSA)

Screening

Be pasienten om å gjennomgå en screeningtest for søvnapné ved å fylle ut et spørreskjema eller bruke et søvnscreeningapparat i hjemmet

Henvisning

Basert på resultatene av screeningen kan du anbefale en søvnstudie for pasienten for å overvåke og fastslå alvorligheten til pasientens OSA

Alt om søvnstudier

Det finnes ulike nivåer for søvndiagnostikk. De fleste søvnregistreringer foretas i hjemmet og de mest avanserte på en søvnklinikk.

Under en søvnstudie overvåkes pasientens pusting, kroppsbevegelser og reaksjoner natten gjennom for å se om vedkommende har søvnlidelse som søvnapné.

Nedenfor finner du noe informasjon som du kan overføre til pasientene dine om hva som skjer under en søvnstudie.

På en klinikk

På klinikk, sykehus eller søvnlaboratorium plasserer den kliniske staben sensorer på pasientens kropp for å overvåke søvnen til vedkommende.

Sensorer er plassert:

  • På brystet for å overvåke hjerteaktivitet
  • Nær øyelokkene for å måle øyebevegelser som bidrar til å angi om pasienten er i REM- eller ikke-REM-søvn
  • På hodet for å måle de elektriske signalene fra hjernen
  • På bena for å vurdere muskelaktiviteten

Pasienter utstyres også med følgende:

  • Et nesekateter for å overvåke pusting
  • Et oksymeter på fingeren deres for å registrere oksygennivåer
  • Bånd rundt brystkassen og magen deres for å måle respirasjonsforsøk

Staben kan også med pasientens tillatelse be om å få filme søvnstudien for å få mer innsikt i pasientens søvnatferd.

Under denne typen studier må pasientene overnatte på stedet, så de må ta med alt de trenger for den vanlige søvnrutinen sin, herunder pyjamas og toalettsaker.

sleep-study-in-a-clin-resmed 700

Hjemme

Det er to typer konfigurasjon for en søvnstudie hjemme:

1. Søvndiagnostikk hjemme ligner den på en klinikk, et sykehus eller søvnlaboratorium – med ytterligere komfort og lettvinthet siden pasienten er hjemme. Pasienten utstyres vanligvis med færre sensorer for en hjemmesøvnstudie enn for en på klinikk, siden hovedsakelig informasjon om pusting registreres. Før søvnstudienatten har en søvnkliniker vist pasientene hvordan de skal sette på sensorer og koble til overvåkningsapparater og hvordan registreringsapparatet brukes i løpet av natten.Natten for søvntesten skal pasienten ganske enkelt følge en normal kveldsrutine og gjøre seg klar for å legge seg til å sove, feste og koble til alt som vist og starte registreringen. Neste morgen skal pasienten ta av og koble fra alt som vist og returnere registreringsapparatet til klinikken, sykehuset eller søvnlaboratoriet.

2. Med ResMeds ApneaLink™ Air kan man enten utføre en søvnscreening eller en søvndiagnostikk, avhengig av hvilke signaler som tas i bruk. ApneaLink™ Air som er et kompakt, lett og brukervennlig hjemmesøvntestingsapparat kan i bruk med AirView registrere opptil fem signaler: respirasjonsforsøk, puls, oksygenmetning, neseflow og snorking.

Søvnregistrering i hjemmet er dermed gjort enkelt med våre kompakte, kostnadseffektive og pålitelige testenheter. Lær mer om følgende løsninger:

Nox-T3

sleep-study-screening-at-home-resmed

Hva måler søvnstudier?

Blant annet angir søvnstudien alvorligheten av pasientens lidelse, som klassifiseres i henhold til en apné-/hypopnéindeks (AHI).

Målt under søvnstudien, refererer AHI til antall apnøer og hypopnéer som pasienten din har per time.1 
Alvorlighet AHI (per time)
Normal <5
Mild 5 til<15
Moderat 15 til<30
Alvorlig 30+

I tillegg til pasientens AHI tar diagnosen med i betraktningen pasientens oksygendesaturasjon og i tilfelle OSA, overdreven søvnighet på dagtid.

Så snart du får pasientens søvnstudieresultater, kan du snakke med vedkommende om (eventuell) tilstand, dens alvorlighet, dens mulige helsevirkninger og behandlingsalternativer.

Mer om søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Det første tegnet på en søvnforstyrrelse er snorking, selv om mange pasienter ikke vil identifisere det som et tegn på noe mer alvorlig. Det er andre vanlige symptomer også.

Les mer

Det er tre typer søvnapné: Obstruktiv søvnapné (OSA), sentral søvnapné (CSA) og blandet eller kompleks søvnapné. Hver type har sine egne kjennetegn som muliggjør diagnose.

Les mer

Pasienter med SDB som OSA og CSA har ubehandlet en økt risiko for å utvikle alvorlige kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. Et betydelig antall pasienter med KOLS har også SDB.

Les mer

Referanse:

  1. American Academy of Sleep Medicine, Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep, 1999. 22(5): p.667-89.