Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB)

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB) karakteriseres av unormale respirasjonsmønstre eller opphold i respirasjonen, og utilstrekkelig ventilasjon under søvn.

Noen av de vanligste typene søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser inkluderer øvre luftvei-motstandssyndrom (UARS) og obstruktiv søvnapné-hypopné* (OSAHS), også kjent som obstruktiv søvnapné (OSA).

Hvis pasienten din har søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, lider pasienten også sannsynligvis av søvnavbrudd, trøtthet på dagtid og redusert livskvalitet. Men de er ikke alene: så mange som en av fem voksne har søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.1

Referanser:

  1. Young T, Peppard PE, Gottlieb DJ. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am J Respir Crit Care Med 2002;165(9):1217-39.

* An apnoea refers to a pause in respiration lasting more than 10 seconds. A hypopnoea is defined as a decrease in airflow of at least 30% for 10 seconds or more, with an associated oxygen desaturation or arousal.