Nettbasert pasientbehandling for søvnapné | ResMed

Digital helseteknologi for søvnapnébehandling

Tilkoblede apparater

Apparatene AirMini, AirSense 10, AirCurve 10 og Lumis er utstyrt med innebygd trådløs tilkobling for styring av apparatet, feilsøking og ekstern pasientbehandling.

Les mer

Pasient-
administrasjonssystem

Med AirView kan du monitorere og endre innstillinger på søvnapnépasientenes AirSense 10-, AirCurve 10- eller Lumis-apparater eksternt. AirView bidrar også til å forenkle arbeidsflyten og effektivisere samarbeidet i hele pasientens behandlingsnettverk.

Les mer

Løsninger for egenoppfølgning

ResMeds apper gir pasientene anledning til å følge med på data om sin egen nattesøvn og få skreddersydd veiledning – en viktig faktor for langsiktig motivasjon og compliance.

Les mer

Utformer fremtidens nettbaserte pasientbehandling

ResMeds nettbaserte løsninger åpner for proaktiv avstandsoppfølgning utført av helsepersonell og fører til mer ansvarliggjorte pasienter som er engasjert og interessert i sin egen søvnapnébehandling.

Øker compliance

Økt CPAP-bruk gir bedre pasientresultater, som mindre søvnighet på dagtid og bedre livskvalitet.
Nettbasert pasientbehandling hjelper pasientene å øke sin compliance og få større utbytte av søvnapnébehandlingen.

myAir-pasienter bruker apparatet sitt i gjennomsnitt 46 minutter lenger per natt enn andre pasienter.2
Uten myAir, 5 t 15 min
Med myAir, 6 t 01 min, +46 minutter

Pasienter som driver egenoppfølgning med myAir i tillegg til fjernmonitorering med AirView, øker sin compliance enda mer 3
Etterlevelse hos pasienter med nylig oppstått CSA, på CPAP: 62,7 %
Etterlevelse hos pasienter med nylig oppstått CSA, som byttet til ASV: 76,6 %
+22 % bruk

AirView setter deg i stand til å identifisere pasienter som opplever nylig oppstått eller vedvarende CSA, og som kan ha utbytte av å bytte fra CPAP til ASV.5
Gjennomsnittlig CPAP-compliance uten monitorering – baseline fra litteratur4: 50 %
Pasienters CPAP-compliance når de fjernmonitoreres med AirView3: 70 %
Pasienters CPAP-compliance når de monitoreres med AirView + egenmonitorering med myAir3: 87 %
(% av pasienter med compliance på CPAP)

ResMeds nettbaserte løsninger øker effektiviteten

icons-connected-health-increase-capacity

Øk kapasiteten til å behandle nye pasienter

icons-connected-health-patients-with-needs

Fokus på pasienter som virkelig trenger hjelp

icons-connected-health-costs-reduction

Unngår kostnader takket være ekstern feilsøking

icons-connected-health-coaching

Optimaliser veiledningstiden

icons-connected-health-report

Opprett rapporter til leger og behandlere – enklere, raskere og rimeligere

icons-connected-health-DNA

Optimaliser pasienters fysiske besøk og begrens antallet pasienter som ikke møter opp

Øker pasientengasjementet

Pasientengasjerende hjelpemidler som myAir og AirMini-appen gir brukerne anledning til selv å følge med på nattesøvnen, følge med på egen progresjon og beholde motivasjonen – også når de ikke blir fjernmonitorert.

Patient-under-cpap-therapy

«Pasientene vil trenge CPAP-behandling så lenge de lever. Behandlingsbehovet endres ikke, men det gjør derimot livet deres. Det er ikke uvanlig at pasienter slutter å bruke apparatet som respons på en ny livssituasjon. Det er imidlertid et problem hvis jeg ikke oppdager det før et halvt år etter.»

Doktor Christine Cheval, San Salvador Clinic, Frankrike9

 

Sikrer interoperabilitet

AirView-integrering-interoperabilitet -mobile

AirViewIntegreringsløsninger for søvnapnépasienter ble utviklet for å koble behandlingsdata fra ResMeds apparater til IT-systemene som er mest brukt av leger, sykehus og leverandører av behandlingshjelpemidler verden over. Og målet? Større fleksibilitet og forbedret arbeidsflyt som gir bedre pasientresultater og et mer kostnadseffektivt helsevesen.

Trygghet og personvern ivaretas

Med nettbasert pasientbehandling kobler våre apparater og programvareplattformer ikke bare søvnapnépasienter sammen med helsepersonell eller sykehus – de kobler også sammen komplekse informasjonssystemer som er utbredt blant leger. Det er fordi vi er både IT-utviklere og utviklere av helseløsninger. Vårt pasientadministrasjonssystem, AirView, ble bygget fra grunnen av for å være sikkert. Det overholder både internasjonale bestemmelser for behandling av personopplysninger i helsevesenet og nasjonal personvernlovgivning. IDS, som er driftsleverandøren vår, er ISO 27001-sertifisert.

icons-security-cloud

Vi bruker sikre serverbaserte driftsleverandører

icons-security-protection

Vi bruker avansert krypteringsteknologi for å beskytte pasientinformasjon

icons-security-risk

Vi sørger for risikostyring og HIPAA*-overensstemmelse

icons-security-ISO

Vi oppfyller kravene til ISO**-sertifisering og stiller strenge krav til sikkerheten

Referanser:

*HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act, US.
**ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen.

  1. Weaver TE et al. Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep 2007; 30:711-719.
  2. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better, 2016.
 1. Crocker M et al. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest 2016.
 2. Allen KY et al. The Clinician’s Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care 2009.
 3. Pépin et al. Adherence to positive airway therapy after switching from CPAP to ASV: a big data analysis. J Clin Sleep Med. 2018 Jan 15;14(1):57-63.
 4. Price Waterhouse Coopers . Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
 5. Price Waterhouse Coopers. Telemonitoring Solutions for a Homecare Provider in Obstructive Sleep Apnea (OSA), 2015, Obj ID C250425.
 6. “An evaluation of the benefits of a telemedicine service for CPAP follow up” Fillingham R C, Clinical Measurement Department, Royal Derby Hospital, 2014.
 7. San Salvadour ResMed case study, Obj ID C232631.