Langsiktig etterlevelse av søvnapnébehandling

Det kan være en utfordring å få pasienter til å gå helhjertet inn for søvnapnébehandlingen i det lange løp. ResMed bryter ned barrierer mot behandling ved sin engasjerende nettbaserte oppfølging og sine komfortable, brukervennlige apparater. Oppmuntre til langsiktig etterlevelse ved å la pasientene dine få oppleve fordelene ved vår motiverende, helhetlige tilnærming.