Langsiktig etterlevelse av søvnapnébehandling

Det kan være en utfordring å få pasienter til å gå helhjertet inn for søvnapnébehandlingen i det lange løp. ResMed bryter ned barrierer mot behandling ved sin engasjerende nettbaserte oppfølging og sine komfortable, brukervennlige apparater. Oppmuntre til langsiktig etterlevelse ved å la pasientene dine få oppleve fordelene ved vår motiverende, helhetlige tilnærming.

Mer om langsiktig etterlevelse av behandling

ResMeds nettbaserte løsninger åpner for proaktiv monitorering utført av helsepersonell, og fører til mer ansvarliggjorte pasienter som er engasjert og interessert i sin egen søvnapnébehandling.

Behandlingsetterlevelse kan være den største utfordringen for pasienter med søvnapné. Komfortabelt utstyr, oppfølging og opplæring er kritisk i å hjelpe pasienter til å tilpasse seg til og holde fast ved behandlingen.

ResMeds nettbaserte motivasjons- og veiledningsprogram, myAir, fremmer pasientengasjement og oppmuntrer til langsiktig compliance i søvnapnébehandlingen.

Det er betryggende for pasienter som har fått søvnapnédiagnosen å vite at de ikke er alene.