Behandlingsalternativer for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Forskjellige typer søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser krever forskjellige behandlinger. I ResMed tilbyr vi flere løsninger for å møte de ulike behovene til pasienter med obstruktiv eller sentral søvnapné og pasienter som snorker. Fra CPAP, APAP og bilevel-behandling til adaptiv servoventilasjon og individuelt tilpassede søvnapnéskinner er behandlingsalternativene våre designet for å imøtekomme pasientenes behov.

* ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.