Behandlingsalternativer | ResMed

Behandlingsalternativer for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Forskjellige typer søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser krever forskjellige behandlinger. I ResMed tilbyr vi flere løsninger for å møte de ulike behovene til pasienter med obstruktiv eller sentral søvnapné og pasienter som snorker. Fra CPAP, APAP og bilevel-behandling til adaptiv servoventilasjon og individuelt tilpassede søvnapnéskinner er behandlingsalternativene våre designet for å imøtekomme pasientenes behov.

Lær mer om behandlingsalternativer for søvnapné

ResMed har behandlingsalternativer for snorkere med og uten søvnapné.

ResMed tilbyr en rekke effektive behandlingsalternativer for OSA, inkludert CPAP, APAP, bilevel-terapi og behandling med søvnapnéskinner.

ASV (adaptiv servoventilasjon)* er alltid et egnet valg for behandling av de fleste av disse mer komplekse pasientene, enten som en primærbehandling eller etter et mislykket forsøk med andre PAP-behandlinger.

Med trådløs nettilkobling overfører ResMeds apparater for søvn- og respirasjonsbehandling data om pasientbehandlingen til AirView, for ekstern monitorering og tilpassede innstillinger.

* ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.