Behandlingsalternativer for respirasjonssykdommer | ResMed

Behandlingsalternativer for respirasjonssykdommer

Målet med mekanisk ventilasjon og pasientventilasjon er å:

  • forbedre utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom blodet og luften i pasientens lunger.
  • støtte pasientens respirasjonsarbeid1 når hans/hennes fysiologi svikter.

ResMed tilbyr et bredt utvalg alternativer for mekanisk ventilasjon for invasive og ikke-invasive bruksområder som passer forskjellige pasienter og behandlingssituasjoner.

Vårt totale sortiment av ikke-invasive ventilasjonsløsninger (NIV) inkluderer behandlingsapparater kombinert med masker som har den nyeste komfort- og ytelsesteknologien, programvare for pasientadministrasjon, tilbehør, opplæring og service.

Les mer om behandlingsalternativer for respirasjonssykdommer

Les om hvordan ikke-invasiv ventilasjon (NIV) og invasiv ventilasjon (IV) gir støtte til pasienter med respirasjonsinsuffisiens.

Les mer om kliniske studier og løsninger for ikke-invasiv ventilasjon (NIV) i hjemmet for KOLS.

Apparater for ventilasjonsbehandling

ResMed tilbyr et bredt utvalg ventilasjonsalternativer for invasive og ikke-invasive bruksområder som passer for forskjellige pasienter og behandlingmiljøer.

Tilpasset ikke-invasiv ventilasjon for ikke-avhengige pasienter med KOLS og andre respirasjonsinsuffisienser.

Les mer

Bærbar, ikke-invasiv ventilasjon med invasive muligheter, for ikke-avhengige pasienter med progressive tilstander eller skiftende behov.

Les mer

Allsidig invasiv og ikke-invasiv ventilasjon for mindre avhengige til helt avhengige pasienter som trenger akutt- og/eller langtidspleie

Les mer

Referanser:

  1. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000.