Nettbaserte løsninger for ventilasjon | ResMed Norge

Digital helseteknologi for ventilasjonsbehandling

Avstandsoppfølging for ventilerte pasienter kan gjøre det mulig å prioritere tiden og gi flere pasienter bedre behandling. 

Ventilatoravhengige pasienter må følges opp kontinuerlig av kvalifisert personale.

Avstandsoppfølging: Forbedre hvordan du administrerer pasientene

Med AirView og ResMeds nettbaserte ventilasjonsløsninger kan du få tilgang til detaljerte pasientoppfølgingsdata, identifisere problemer og gripe inn raskt og proaktivt hvis pasienten opplever utfordringer. Med ekstern tilgang til behandlings- og apparatdata kan du redusere unødvendige telefonsamtaler og oppfølgingsbesøk. Du har mer tid til pasientene som trenger ekstra hjelp, og mer kapasitet til å vurdere nye pasienter.

 

 

Vis og skriv ut rapporter 

Compliance, behandling og detaljerte rapporter kan utarbeides for hver pasient i AirView. 

 

 

Intervju, dr. Chris Carlin 

Avstandsoppfølgingsløsninger for NIV i hjemmet: læring fra virkelige erfaringer. 

 

 

Avstandsoppfølging

Hvilken forskjell utgjør det? 

Gi bedre behandling

ResMed-Airview-fjern-pasient-overvåking-mobil

Med mindre det er medisinsk nødvendig, trenger ikke pasienter å oppsøke helseinstitusjoner og sykehus for å få en løsning på problemene sine. Pasientens behandlere kan få tilgang til de samme dataene samtidig og enkelt gripe inn for å justere innstillingene eller planlegge en avtale hvis det er en endring i en pasients tilstand.

Tilby ventilerte løsninger

ResMed-Airview-fjern-pasient-overvåking ventilasjons-KOLS-mobil

ResMeds nettbaserte ventilasjonsløsninger kombinerer effektive, brukervennlige apparater og pasientbehandlingssystemer. Sammen er de utformet for å gjøre det enkelt for deg å administrere og følge opp hjemmebaserte ikke-avhengige pasienter med respirasjonssykdommer som KOLS.

ResMeds produkter for invasiv og ikke-invasiv ventilasjon

ResMed tilbyr en rekke produkter for bruk på sykehuset eller i hjemmet.

Lumis
Lumis tilbyr tilpasset ikke-invasiv ventilasjon i hjemmet for ikke-avhengige pasienter og har innebygd trådløs tilkobling til AirView.

Stellar
Stellar er en invasiv og ikke-invasiv ventilator for ikke-avhengige pasienter med skiftende ventilasjonsbehov og progressive respirasjonslidelser. Trådløs tilkobling til AirView er tilgjengelig for Stellar gjennom ResMeds tilkoblingsmodul.

Astral
Astral er et allsidig apparat for invasiv og ikke-invasiv ventilasjon for mindre avhengige til helt avhengige pasienter som trenger akutt- og/eller langtidspleie. Trådløs tilkobling til AirView er tilgjengelig for Astral gjennom ResMeds tilkoblingsmodul (RCM).*

AirView gjør det mulig å enkelt se en oversikt over pasienters apparat og behandlingsstatistikk**. Du kan følge pasientenes apparatinnstillinger eksternt (utilsiktede lekkasjer, pustefrekvens, spontan trigger, minuttventilasjon, osv).

ResScans programvare for administrasjon av pasientdata gir klinikere enkel tilgang til vurdering av oppsummerings- og høyoppløselige data. Denne pust-for-pust-datastrømmen gir verdifull innsikt i behandlingen av KOLS-pasienter.

Nettbasert pasientbehandling for søvnapné

AirView kan også brukes til å følge opp og administrere pasienter med søvnapné. Gjør arbeidsflyten enklere og sikre effektivitet ved å utnytte mulighetene med AirView fullt ut.

Referanser:

* Den kontinuerlige monitoreringen av ventilatoravhengige pasienter må være uavhengig av AirView, siden AirView er beregnet brukt bare til oppfølgingsbehandling.

** Med Stellar og Astral oppdateres behandlingsdata én gang per dag. Med Lumis er data tilgjengelige én time etter avslutning av hver behandlingsøkt.