Nettbaserte løsninger for ventilasjonsbehandling | ResMed

Pasienthåndtering for respirasjonssykdommer

ResMed skaper en fremtid hvor helsebehandling skjer raskere, mer effektivt og mer rasjonelt. Vi telemonitorerer data fra pasientbehandlingen for å forenkle behandlingen og forbedre resultatene. La oss se på hva nettbasert pasientbehandling kan gjøre for deg.

Nettbaserte løsninger for ventilasjon

Med avstandsoppfølging for ventilerte pasienter kan du få tilgang til detaljerte pasientoppfølgingsdata, identifisere problemer og gripe inn raskt og proaktivt hvis pasienten opplever utfordringer.

Avstandsoppfølging

Hvilken forskjell utgjør det? Se videoen for å finne ut mer.

ResMeds nettbaserte produkter for invasiv og ikke-invasiv ventilasjon

ResMed tilbyr en rekke produkter for bruk på sykehuset eller i hjemmet.

Tilpasset ikke-invasiv ventilasjon for ikke-avhengige pasienter med KOLS og andre respirasjonsinsuffisienser.

Les mer

Bærbar ikke-invasiv ventilasjon med invasive funksjoner, utvidet batterikapasitet for ikke-avhengige pasienter med progressive tilstander eller skiftende behov.

Les mer

Allsidig invasiv og ikke-invasiv ventilasjon for mindre avhengige til helt avhengige pasienter som trenger akutt- og/eller langtids-pleie.

Les mer