NIV i hjemmet ved KOLS: hvorfor, når og hvordan?

Foreskrivning av NIV i hjemmet for KOLS

Lær om nyere forskning og bredere vitenskapelige og kliniske perspektiver på pasientutvelgelse og behandlingsmåter.

HVORFOR behandle KOLS-pasienter med NIV i hjemmet?

Ny dokumentasjon tyder på at behandling med NIV i hjemmet har fordeler for KOLS-pasienter med vedvarende hyperkapni.1-4 

Forbedret overlevelse

NIV i hjemmet kan forbedre overlevelse og livskvalitet for de med kronisk stabil hyperkapni.1  

 

Improved-survival-icon

Redusert risiko for reinnleggelse på sykehus

Pasienter med vedvarende hyperkapni behandlet med NIV i hjemmet og oksygenbehandling har en lavere risiko for reinnleggelse på sykehus og dødsfall enn pasienter behandlet bare med oksygen.2  

effective-treatment-healthcare-icon

Effektiv behandling

Resultatene av HOT-HMV-studien og en tilknyttet helseøkonomisk analyse viser at oksygenbehandling i hjemmet pluss NIV i hjemmet er både klinisk effektivt og kostnadseffektivt.,2-4  

Når bør pasienter foreskrives NIV i hjemmet?

Resultatene av ferske kliniske studier fremhever betydningen av å evaluere pasientfenotype, og tidspunkt og levering av NIV i hjemmet omhyggelig for å sikre at de behandlede pasientene sannsynligvis er de som drar nytte av behandlingen.  

Resultater fra ny dokumentasjon 

Publiserte data antyder at pasienter med KOLS og kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt eller vedvarende hyperkapni 2–4 uker etter en akutt forverring sannsynligvis vil dra nytte av NIV i hjemmet.1,2 

 

Flytdiagram som viser pasientutvelgelse for NIV i hjemmet basert på kliniske studiedata1,2

Hjem NIV i KOLS-når-faktaark Norge

Hvordan bør KOLS-pasienter behandles med NIV i hjemmet?

Vellykket behandling av KOLS med NIV i hjemmet krever et omhyggelig utvalg av pasienter, tilstrekkelige ventilatorinnstillinger og mål, og grundig pasientoppfølging.

Velge ventilatorinnstillinger:
en klinisk gjennomgang

Foreløpig tilgjengelige bevis tyder på at bruk av høyere inspirasjonstrykk som reduserer forhøyede karbondioksydnivåer er viktig for suksessen med hjemme-NIV hos pasienter med vedvarende hyperkapni.1,2

 Avstandsoppfølgning for ventilasjonspasienter

Med avstandsoppfølgning av ventilerte pasienter kan du få tilgang til detaljerte pasientdata, og raskt identifisere de pasientene som har størst behov for medisinsk oppfølgning.

Her er mer informasjon

ResMed Academy Online er beregnet på å gi helsepersonell enkel tilgang til en rekke læreressurser.

Les mer

Les om viktige funn fra nyere klinisk forskning og betydning for behandlingsbeslutninger og pasientutvelgelse.

Les mer

Følg Clinical Respiratory News, en smart kilde til kliniske nyheter om respirasjonsbehandling, fra ResMed.

Les mer

Referanser:

*Disse instruksjonsvideoene om bruk av NIV i hjemmet er bare for helsepersonell og er basert på GAV-anbefalingene fra 2019, som selv er basert på litteratur og innspill fra erfarne respirasjonsterapeuter. Pleieprotokollen forblir foreskrivende leges ansvar, og apparatinnstillingene må velges med hensyn til den enkelte pasientens behov. 

  1. Köhnlein T, et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P, et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:2177-2186.
  3. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)  with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of  COPD in the United Kingdom (UK). Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  1. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United States (US) Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  2. Murphy PB, Hart N. Home Non-Invasive Ventilation for COPD: How, Who and When? Arch Bronconeumol 2018;54:149-54.