ResMed garantiinformasjon

Ser du etter ResMed-garantiinformasjon om en maske, CPAP-apparatet eller annet ResMed-produkt? Se nedenfor for nærmere informasjon eller ta kontakt med kundeserviceteamet vårt hvis du har garantispørsmål om ResMed.

Begrenset garanti

ResMed Ltd (heretter ”ResMed”) garanterer at ResMed-produktet er uten mangler i materialer og utføring fra kjøpedatoen i tidsperioden som er angitt nedenfor.

Produkt:Garantiperiode:
  • Maskesystemer (inkludert maskeramme, pute, hodestropp og slanger) – med unntak av engangsutstyr
  • Tilbehør – unntatt engangsutstyr
  • Flex-type-fingerpulssensorer
  • Fuktervannbeholdere (ikke gjenbrukbare)
90 dager
  • Batterier for bruk i interne og eksterne batterisystemer fra ResMed
6 måneder
  • Klips-fingerpulssensorer
  • Oksymeter og oksymeteradaptere for CPAP og bilevel-utsty
  • Fukter* og rengjørbare vannbeholdere for fukter (gjenbrukbare)
  • Kontrollutstyr for titrering
1 år
  • CPAP-, bilevel- og ventilasjonsutstyr (inkludert eksterne strømforsyningsenheter)
  • Batteritilbehør*
  • Bærbart utstyr for diagnostikk/screening
2 år
  • Narval CC™ -søvnapnéskinne**
2 år**

*Garantiperioden kan variere for tilbehør.

** I garantiperioden vil ResMed reparere eller erstatte (etter ResMeds absolutte skjønn) alle Narval-apparater og tilbehør som dekkes av garantien og som har defekt i materialer eller fagmessig utførelse, i samsvar med vilkårene, betingelsene og eksklusjonene i denne garantien.

Garantireparasjoner kan kun utføres hos ResMed eller en ResMed-autorisert partner.

ResMed skal ikke under denne garantien holdes til ansvar for en endring av farge over tid, for skade som kan skyldes kjæledyr eller følgeskader av en defekt.

Garantiperioden er 24 måneder fra produksjonsdatoen for Narval-apparater og 12 måneder for alt tilbehør som følger med apparatet.

For at garantien skal gjelde, må begge splintene med lenkearmer, gipsmodeller og bittregistreringer returneres til ResMed.

Denne garantien gjelder ikke hvis:

–  Narval-apparatet eller tilbehøret endres av en ikke ResMed-godkjent tekniker eller annen tredjepart.

–  Narval-apparatet eller tilbehøret ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen and/or,

–  Du har fått tennene reparert eller modifisert i garantiperioden.

Denne garantien er ikke overførbar. Hvis det oppstår feil på produktet under vanlig bruk, skal ResMed, etter eget skjønn, reparere eller skifte det defekte produktet eller hvilke som helst av dets deler.

Denne begrensede garantien dekker ikke: a) noen skade som skyldes feil bruk, misbruk, modifisering eller endring av produktet; b) reparasjoner som utføres av en serviceorganisasjon som ikke er uttrykkelig godkjent av ResMed til å utføre slike reparasjoner; og c) enhver skade eller kontaminasjon som følge av røyk fra sigaretter, pipe, sigarer eller annet; og d) alle andre apparater, masker eller tilbehør.

Garantien gjelder ikke for produkter som selges eller videreselges utenfor regionen der de opprinnelig er kjøpt. Garantikrav for et mangelfullt produkt skal fremlegges av den opprinnelige forbrukeren på kjøpsstedet. Denne garantien erstatter alle andre uttrykkelige eller underforståtte garantier, herunder eventuelle underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Enkelte land eller stater tillater ikke begrensninger i varigheten av underforståtte garantier. Ovennevnte begrensning gjelder derfor kanskje ikke for deg.