ResMed garantiinformasjon | ResMed

ResMed garantiinformasjon

Ser du etter ResMed-garantiinformasjon om en maske, CPAP-apparatet eller annet ResMed-produkt? Se nedenfor for nærmere informasjon eller ta kontakt med kundeserviceteamet vårt hvis du har garantispørsmål om ResMed.

Begrenset garanti

ResMed Ltd (heretter ”ResMed”) garanterer at ResMed-produktet er uten mangler i materialer og utføring fra kjøpedatoen i tidsperioden som er angitt nedenfor.

Produkt: Garantiperiode:
  • Maskesystemer (inkludert maskeramme, pute, hodestropp og slanger) – med unntak av engangsutstyr
  • Tilbehør – unntatt engangsutstyr
  • Flex-type-fingerpulssensorer
  • Fuktervannbeholdere (ikke gjenbrukbare)
90 dager
  • Batterier for bruk i interne og eksterne batterisystemer fra ResMed
6 måneder
  • Klips-fingerpulssensorer
  • Oksymeter og oksymeteradaptere for CPAP og bilevel-utsty
  • Fukter* og rengjørbare vannbeholdere for fukter (gjenbrukbare)
  • Kontrollutstyr for titrering
1 år
  • CPAP-, bilevel- og ventilasjonsutstyr (inkludert eksterne strømforsyningsenheter)
  • Batteritilbehør*
  • Bærbart utstyr for diagnostikk/screening
2 år
  • Narval CC™ -søvnapnéskinne**
2 år**

* Garantiperioden kan variere for tilbehør.

** ResMed vedkjenner seg alle kunderettigheter som er gitt under EU-direktiv 1999/44/EF og de respektive nasjonale lovene innenfor EU når det gjelder produkter som selges innenfor EU. Garantien nedenfor er en frivillig produsentgaranti tilbudt av ResMed SAS («ResMed»). Den kommer i tillegg til og uten tap av dine ufravikelige rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning.

 1. ResMed garanterer at alt Narval-utstyr som leveres, er fritt for feil på materialer og utførelse i en periode på 2 år fra produksjonsdatoen som står på emballasjen. Under særskilte omstendigheter, som kan variere fra region til region, kan garantiperioden være lengre enn 2 år. Kontakt tannlegen hvis du vil vite mer. I løpet av garantiperioden og etter eget skjønn vil ResMed justere eller erstatte enhver Narval-skinne som er dekket av garantien.
 2. Justeringer som dekkes av garantien, kan bare utføres av ResMed eller en av ResMeds autoriserte partnere.
 3. Garantien dekker ikke:
  – skader som skyldes annet enn produksjonsfeil
  – skinner som ikke passer som følge av defekte eller feilaktige modeller, defekte eller feilaktige bittregistreringer
  – kalkavleiringer, flekker, fargeendringer eller lukt
  – skader forårsaket av kjæledyr
 4. Garantien gjelder ikke dersom:
  – pasienten har fått utført reparasjonsarbeid eller tennene er endret (f.eks. har fått trukket tenner,
  satt på nye kroner, fått nye proteser) i løpet av garantiperioden, og defekten skyldes arbeidet eller endringen
  – Narval-skinnen ikke har vært brukt og rengjort som beskrevet i bruksanvisningen
  – Narval-skinnen er blitt endret av en ikke-autorisert part
 5. For at garantien skal gjelde, må tannlegen returnere følgende elementer til ResMed: begge skinnehalvdeler med tilhørende lenkearmer, oppbevaringsetuiet og pasientens tannmodeller.

Fortsett å utforske

Pasientens søvnapnébehandlingsferd krever konstant oppfølging. Lær dem opp i å rengjøre og desinfisere masken sin grundig for å få mest mulig hygienisk og effektiv behandling.

Utforske

Har du spørsmål om montering, rengjøring eller andre maskerelaterte emner? Finn svarene på disse spørsmålene og mer.

Utforske

Pasientens apparat og tilbehør må taes godt vare på, slik at de kan gi effektiv behandling.

Utforske