Helsepersonell COVID-19 - ResMed Norge

COVID-19

Ser du etter ResMed-informasjon om COVID-19? Oppdag vår regelmessig oppdaterte FAQ-side. Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt her, kan du kontakte vår kundeservice på post@resmed.no

Vi i ResMed er dedikert til å levere ventilasjonsprodukter til land og helsevesen over hele verden, som vi har gjort i et par tiår. Nå som koronaviruset (COVID-19) fortsetter å spre seg over hele verden, samarbeider vi tett med helsepersonell og fagpersoner som tar hånd om de som trenger et veldig høyt nivå på sin behandling.

Vårt mangeårige engasjement for å forbedre livene til mennesker med respirasjonslidelser er en fordel i disse utfordrende tider. Vi gjør en stor innsats for å nå ut til kundene våre for å informere, engasjere og utdanne om hvordan riktig behandling kan gis raskt. Vårt utvalg av invasive og ikke-invasive ventilasjonssystemer, CPAP-behandling, masker og pasientbehandlings-software bidrar til å gi god ventilasjonsbehandling i både hjem og sykehus.

Svar på spørsmål fra kunder om koronavirus

FORSYNINGSKJEDEN & BESTILLING

Den andre COVID-19-bølgen påvirker en rekke Europeiske markeder. Ettersom vi er klar over rollen ventilasjonsutstyr spiller i denne perioden gjør vi en rekke tiltak for å sikre en kontinuerlig tilgang på produkter for å dekke pasientenes behov.

I ansvaret som produsent av ventilasjonsapparater og utstyr har vi gjort tilpasninger for å maksimere tilgjengeligheten på våre produkter. Vi følger nøye med på lagerbeholdning og etterspørselen i Europa og har produksjonskapasitet klar for å reagere hurtig om det blir plutselige endringer i etterspørselen. I etterkant av den første bølgen har vi opprettholdt en stor lagerbeholdning av de apparatene med artikkelnummer som vi konsoliderte for COVID 19. Vi har også økt vårt sikkerhetslager av NV-masker og kritisk tilbehør som vi så en økt etterspørsel av i vår.

For et lite utvalg artikler (spesifikt for kretskonfigurasjon for Astral) har vi fortsatt backordre ettersom våre leverandører ikke har klart fylle opp etter det første utbruddet med påfølgende økning i etterspørsel. I mellomtiden forsøker vi å finne løsninger for våre kunder med alternative artikler der det er mulig.

I et forsøk på å sikre en tilstrekkelig tilgang på våre produkter over hele Europa, for å opprettholde behandlingstilbudet i regionen og sørge for at vi er klare for en eventuell økning i etterspørsel, vil vi overvåke alle bestillinger som kommer inn og forbeholde oss retten til å fordele bestillingene i flere forsendelser fram til annen beskjed blir gitt. Etter det første COVID-19-utbruddet i Europa har ResMeds service senter prioritert reparasjoner av blant annet respiratorer for å ha så mange enheter som mulig tilgjengelig for sykehus og pasienter.

For å tilrettelegge for best mulig leveranse av våre produkter, vil det å ha en tidlig indikasjon på større volum som trengs i løpet av de neste ukene være avgjørende for å styre vår produksjonskapasitet. Målet vårt er å opprettholde kontinuitet i pleien på tvers av land, så vi vil overvåke og prioritere alle ordrer som blir lagt inn. På grunn av dette kan vi måtte dele opp leveransen av bestillinger av enkelte produkter der det er nødvendig.

I dette tilfellet ber vi deg henvende deg til ResMed-representanten for at de skal ta hensyn til dine særlige behov.

For tiden overvåkes alle ventilasjonsbestillinger for at vi skal fordele dem over hele den europeiske regionen. Derfor har vi igangsatt en manuell fordelingsprosess. Bestillingen din kan deles opp i flere leveranser som kan sendes ut over en periode. For å ha en rettferdig prosess blir antallet apparater og utstyr tildelt veldig sent i prosessen, og vil bli sendt samme dag eller dagen etter.

For at prosessen skal være effektiv, er vi dessverre ikke i stand til å gi varsel om levering på forhånd. Imidlertid behandles alle ordrer i vårt system og sendes så snart vi har varene tilgjengelig på lager. Vi gjør alt vi kan for å sende så mange bestillinger som mulig hver dag. Noen kunder har godtatt at vi sender de variantene av Lumis-apparater vi til enhver tid får inn til lageret, og vil dermed få leveransene noe tidligere.

For kunder som for tiden mottar ordrebekreftelser:

All ventilatorer og tilbehørsbestillinger overvåkes for øyeblikket manuelt slik at vi kan fordele dem over hele den europeiske regionen. For at dette skal fungere vises alle respiratorer og ventilatorer som restordre på ordrebekreftelsen. For å ha et rettferdig tildelingssystem, blir antall produkter som skal sendes samme eller neste dag fordelt rett før avsending.

For å sikre en effektiv prosess er vi derfor ikke i stand til å sende varsel om dato for levering. Hvis du imidlertid har mottatt en delvis leveranse og ønsker å bekrefte antall utestående varer i en bestilling, kan du kontakte kundeservice. Alle utestående ordrer eller delbestillinger oppbevares i systemet vårt og vil bli gjennomgått i løpet av tildelingsprosessen.

For ikke-ventilatorprodukter vises restordre på ordrebekreftelsen som normalt. ResMed sender ut alle restordre så snart varene blir tilgjengelig, og vårt europeiske varehus jobber veldig hardt for å sende varer daglig. Vi er klar over at det for noen land er transportforsinkelser på grunn av kø ved grensene; men vær trygg på at vi jobber intensivt med å få varene levert.

Alle bestillinger ligger i systemet vårt og behandles så raskt som mulig.

Alle ResMeds ventilasjonsapparater er produsert og satt sammen i Sydney/Australia

Ja, alle kinesiskproduserte komponenter for ResMed-produkter er sikre å bruke, og alle komponenter som mottas på et ResMed-produksjonsanlegg gjennomgår strenge sikkerhets-, renslighet- og kvalitetskontroller før produksjonen – prosesser designet for å beskytte mot helsetrusler slik som COVID-19.

Produksjon av Narval CC søvnapnéskinne startet opp igjen 11. mai 2020.
Vårt produksjonsteam vil igjen behandle mottatte ordre, og eksepsjonelle sanitære tiltak vil bli iverksatt for å beskytte sikkerheten og helsen til våre ansatte. Hvis du arbeider med fysiske avtrykk (silikon eller alginat), takker vi på forhånd for at du er spesielt oppmerksom på å desinfisere avtrykkene dine før du sender dem til våre samarbeidspartnere Dentalforum og TANNLAB.
Dine bestillinger som er lagt inn før 20.mars 2020 og som er satt på vent siden da, vil bli prioritert. Deretter vil nye ordre bli produsert og sendt til deg innenfor vanlig tidsramme.

I et forsøk på å maksimere vår forsyningskapasitet og minimere leveringstiden reduserer vi for øyeblikket kompleksiteten i vårt tilbud. Vi vil forsøke å bli enig med deg i forslag om endringer i ordrene dine før de behandles. Dette gjelder endring av enkelte produkter til lignende artikler. Hvis du har ytterligere spørsmål om din spesifikke bestilling, kan du kontakte det lokale ResMed kundeserviceteamet.

I et forsøk på å maksimere vår forsyningskapasitet og minimere leveringstiden reduserer vi for øyeblikket kompleksiteten i vårt tilbud. Vi vil forsøke å informere dere om endringer i ordrene dine før de behandles. Dette gjelder blant annet produkter som automatisk skal legges ved, f.eks luftfilter. Hvis du har ytterligere spørsmål om din spesifikke bestilling, kan du kontakte det lokale ResMed kundeserviceteamet.

OKSYGEN

Astral og Stellar er i stand til å tilføre oksygen gjennom apparatet via en oksygenport på baksiden av apparatet. Disse apparatene er designet for å være kompatible med ekstra oksygen opp til et nivå på 30 L / min.

Lumis-enheter er kompatible med ekstra oksygen på opptil 4 L / min i iVAPS-modus, eller opptil

15 L / min i alle andre modus. Dette tilføres med et mellomstykke med oksygennippel, som kobles mellom apparat og slange.

Ved en fast hastighet av tilført oksygen, vil den inhalerte oksygenkonsentrasjonen variere avhengig av ventilasjonsmodus og innstillinger, pasientens pustemønster, valg av maske og lekkasjemengde.

FiO2

Astral:

Når en voksen pasient bruker en ikke-ventilert krets (dobbelt slangesett og enkel slange med ventil, invasiv og ikke invasiv), kan man oppnå nesten 100% FiO2 med 30L / min tilført oksygen og mer enn 80% FiO2 kan være oppnådd med 15L / min tilført oksygen.

 

Når en voksen pasient bruker en ventilert krets (lekkasjekrets), kan man oppnå nesten 75% FiO2 med 30L / min tilført oksygen, og mer enn 60% FiO2 kan oppnås med 15L / min.

 

 

Stellar:

Ved tilførsel av 30L / min oksygen kan mer enn 90% FiO2 oppnås hvis det ikke er lekkasje, og nesten 80% med en lekkasje på 20L / min.


Astral og Stellar

Følg instruksjonene nedenfor for å koble til oksygen:

 1. Lås opp oksygeninntaket på baksiden av enheten ved å skyve opp låseklemmen.
 2. Sett den ene enden av oksygenslangen inn i oksygeninntaket. Slangen vil låses automatisk på plass.
 3. Fest den andre enden av oksygenslangen til oksygenuttaket.
 4. Start ventilasjonen.
 5. Slå på oksygen og juster (ved oksygenuttaket) til foreskrevet mengde O2 eller FiO2-nivå.

For Astral :
 

 

For Stellar :
 

Fjerning av oksygentilførselen :

Før du fjerner oksygenslangen fra apparatet, må du forsikre deg om at oksygentilførselen er slått av.

 1. Lås opp oksygeninntaket på baksiden av enheten ved å skyve opp låseklemmen.
 2. Fjern oksygennippelen fra oksygeninntaket.

En oksygennippel / mellomstykke (produktkode: 24971) er nødvendig for å koble oksygeninntaket til oksygenslangen. Se nedenfor.

 

Lumis

For å koble oksygen til Lumis-enheter, kan du enten bruke en ClimateLineAir Oxy-slange eller en oksygenport. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer enheten med ekstra oksygen, se brukermanualen som fulgte med tilbehøret du velger å bruke.

Vær oppmerksom på:

 • Tilsetning av oksygen kan påvirke det leverte trykket og nøyaktigheten til de viste og rapporterte verdiene (f.eks. Lekkasje, minuttventilasjon og AHI).
 • Forsikre deg alltid om at apparatet er på og at luftstrømmen er startet før oksygentilførselen slås på. Slå alltid av oksygenforsyningen før du slår av apparatet. Ubrukt oksygen kan samle seg i apparatets kabinett og utgjør en brannfare.

FILTER

For alle enheter (Astral, Stellar og Lumis), anbefales det at du bruker et antibakterielt varme/fuktefilter (HME) eller et antibakterielt filter for å redusere risikoen for forurensning. ResMed leverer disse filtrene, og andre produsenter tilbyr lignende filtre med de samme antivirale / antibakterielle egenskapene.

For å forhindre risiko for kryssforurensning er det viktig at et antibakterielt filter plasseres på inspirasjonsporten hvis enheten skal brukes på flere pasienter.

Vær oppmerksom på at filtrene må skiftes ofte (for mer presis informasjon, se produktinformasjonen til filteret) og også når apparatene brukes på flere pasienter.

I tillegg bør pasienter følge ResMeds brukermanual.

For å unngå kryssforurensning, må det plasseres et antibakterielt filter i inspirasjonsporten på Astral, eller på luftutgangen på Stellar og Lumis. Deretter festes luftslangen til den andre siden av filteret.

På Astral kan antibakterielle filtre kobles på både inspirasjonsporten og ekspirasjonsporten. Dette anbefales for å beskytte enheten når du bruker forstøver.

Antibakterielt HME Filter

Det antibakterielle HME-filteret må plasseres mellom pasientenden av kretsen og masken.

Masken inkluderer komponenter som er plassert etter den singelkretsens ekspirasjonsventil eller ekspirasjonsport, eller en Y-del av en dobbel slangekrets. Der det er en ResMed lekkasjeventil, fest det antibakterielle HME-filteret til pasientsiden av dette.

HME-filtre er passive fuktighetssystemer som holder varme og fuktighet fra pasientens ekspirasjon via en indre membran. Et HME-filter skal ikke brukes med aktiv luftfukting.

I tillegg bør pasienter følge ResMeds brukermanual.

Astral: maskinfilteret filtrerer partikler på 10 µm og over. Det er et støvfilter og må skiftes mellom pasienter.

Stellar: Maskinfilteret i Stellar-enheten har en bakteriefiltreringseffektivitet på 99,540% på arealvekten 100 g / m². Ettersom virus typisk er mindre enn bakterier (<0,1 µm), er filteret ikke garantert å fjerne dem fra den medfølgende luften. Filteret må skiftes mellom pasienter.

Lumis: Standard luftfilter i Lumis-enheter er laget av ikke-vevd polyester. Gjennomsnittlig virkningsgrad er> 75% for> 7 µm støv. Det hypoallergeniske filteret er laget av akryl- og polypropylenfibre, i en polypropylenbærer. Effektiviteten er> 98% for> 7-8 µm støv; > 80% for> 0,5 µm støv. Begge filtertyper må skiftes mellom pasienter.

I tillegg bør pasienter følge ResMeds brukermanual.

Merk: Hvis du bruker et antibakterielt filter, må det kontrolleres for tegn på fuktighet eller andre forurensninger, spesielt under fukting. Oppsamling av fukt eller smuss kan føre til økt motstand i kretsen og lavere trykk til pasienten.

Ytterligere instruksjoner for bruk av Stellar med en ekstern luftfukter:

Plasser det antibakterielle filteret ved luftutgangen, koble den eksterne luftfukteren til den andre siden av AB-filteret gjennom luftslangen. Koble den andre luftslangen fra luftfukteren til ResMed lekkasjeventil.

 

Bruk ikke antibakterielt filter sammen H4i intern varmefukter.

I tillegg bør pasienter følge ResMeds brukermanual.

HEPA-filtre fjerner minst 99,95% av partiklene med en diameter lik 0,3 µm fra luften som passerer.

Antibakterielle og antibakterielle HME-filtre filtrerer partikler> 0,1 µm, noe som betyr at de er mer effektive ved filtrering av partikler og mikroorganismer enn HEPA-filtre.

I tillegg bør pasienter følge ResMeds brukermanual og klinikere henvises klinisk manual.

For å beskytte Astral luftinntak i sykehusinnstillinger, bør personalet sørge for at luftfilteret ikke er blokkert av tøy eller andre gjenstander, inspiser luftinntaksfilteret regelmessig og skift ut om nødvendig.

I tillegg bør pasienter følge ResMeds brukermanual.

DESINFEKSJON

Informasjon om rengjøring og desinfisering av overflater på apparatene finner du i den kliniske manualen. Siden COVID-19 er et nytt virus, har spesifikke dekontamineringsmetoder ennå ikke blitt validert.

I tillegg bør pasienter følge ResMeds rengjøringsprosedyrer, som beskrevet i brukermanualen.

INFORMASJON & KOMMUNIKASJON

Detaljerte instruksjoner er tilgjengelige på produktsidene og støttesidene på ResMeds nettside. Du finner en rekke offisielle guider for ResMed-produkter, inkludert hurtigguide for våre ventilasjonsmaskiner. Kliniske guider får du tilsendt på forespørsel.

For ytterligere klinisk informasjon kan du bruke vår gratis utdanningsplattform, ResMed Academy Online. Her kan du få tilgang til en mengde kurs, læringsaktiviteter og informasjon, laget for å øke kunnskap om pasientbehandlingen.

Hvis du ikke allerede har en konto, kan du registrere deg hos ResMed Academy Online uten kostnad; registreringsprosessen er enkel og bør ikke ta lenger enn et par minutter.

ResMed publiserer snart flere kurs og foredrag på webinar.resmed.eu, så ta gjerne en titt her for mer informasjon.

For ytterligere spørsmål, kontakt din lokale salgsrepresentant.

Vi er klar over at mange av dere er bekymret for bestillinger og leveranser i lys av coronavirus-pandemien, og vi er opptatt av å gi korrekt informasjon til våre kunder. For å sikre at informasjonen alltid er oppdatert har vi opprettet en dedikert FAQ-side om COVID-19, som vil bli oppdatert når og når ny informasjon blir tilgjengelig for oss.

For ytterligere spørsmål, kontakt din lokale salgsrepresentant.

Hvordan forberede seg på COVID-19: nyttige retningslinjer fra helseorganisasjoner

Nå som koronavirusutbruddet (COVID-19) sprer seg over hele verden, ønsker vi å hjelpe pasienter, kunder og helsepersonell i denne utfordrende tiden. ResMed er opptatt av å tilby det vi har av veiledning og utdanning for vår globale kundebase.

For å hjelpe deg med tilgang til relevant og pålitelig informasjon om COVID-19, henviser vi til en rekke offisielle nettsteder. Disse pålitelige kildene publiserer regelmessig data, forskningsresultater og råd om folkehelse, og er i noen tilfeller landsspesifikke.

Vi ser at på grunn av den raske progresjonen av viruset, endres anbefalt praksis hurtig. Ved å vise til disse lenkene, håper vi å gi kundene våre tilgang til sanntidsoppdateringer for å hjelpe med å finne svar.

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) utdanner og informerer borgere over hele verden om en rekke helsespørsmål. Under en helsekrise gir WHO uvurderlige forsknings- og situasjonsrapporter for å følge hendelser ettersom de utvikler seg.

 

For aktuell forskning

For situasjonsrapporter

Europeiske helsemyndigheter har ulike syn i sine råd rundt karantene, behandling og offentlige restriksjoner med hensyn til COVID-19. For å hjelpe deg med å finne den mest relevante informasjonen, vennligst klikk på en landsspesifikk lenke nedenfor for å finne ut hva helsetilsynet anbefaler.

 

 • Europeiske organisasjoner

European Respiratory Society (ERS)

European Society of Intensive Care Medicine

European Society of Anaestesiology​ (ESA)

 • Skandinaviske land

Norge https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/#intensivavdelinger

Danmark https://www.rigshospitalet.dk/for-fagfolk/corona/Sider/default.aspx

Sverige https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-19/

 

 

Vi jobber intensivt med å finne den mest relevante forskningen på COVID-19. Listen nedenfor vil bli oppdatert for å gi ny kunnskap og erfaringer fra det medisinske feltet som en del av vårt ønske om å støtte de som jobber i frontlinjen eller pågående responsarbeid.

For informasjon, veiledning og mulige behandlingsmuligheter har the European Society of Intensive Care Medicine mye nyttig materiale.

https://www.esicm.org/resources/coronavirus-public-health-emergency/

Få tilgang til tidsskriftet deres – med aktuell forskning knyttet til COVID-19 – her:

https://www.esicm.org/icm-search/?icm_issues_classic=all&icm_for=covid-19#search

Vi vet nå at i alvorlige tilfeller av COVID-19 kan land forvente et stort behov for invasiv ventilasjon. Retningslinjer for behandling og forskning utvikler seg raskt. Nedenfor finner du lenker med spesifikk referanse til ventilasjon og COVID-19.

“Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076

“Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19).” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

“Health security capacities in the context of COVID-19 outbreak: an analysis of International Health Regulations annual report data from 182 countries.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32199075

“Consensus statement: Safe Airway Society principles of airway management and tracheal intubation specific to the COVID-19 adult patient group.” https://www.mja.com.au/journal/2020/212/10/consensus-statement-safe-airway-society-principles-airway-management-and