Dette er AirSense 11 nettbasert CPAP | ResMed

Personlig tilpasset CPAP-behandling designet
for bedre oppstart og langsiktig behandling

Alle pasienter venner seg ikke like godt til behandlingen fra dag én. Tenk om dine pasienter kunne skille seg ut fra flokken? Tenk om du kunne hjelpe dem til langsiktig suksess med et CPAP-oppsett som er designet for å gi en positiv start på behandlingen, og eksterne kontrollverktøy som fremmer etterlevelse.

TRINN 1

Oppstart av behandling

Vanlige problemer

Begrenset tid med pasienter
Pasienter føler seg usikre
Pasienter føler seg frustrert
Pasienter glemmer informasjonen

Våre løsninger

Mange pasienter strever i den viktige startfasen av behandlingen. Ubehag, forvirring rundt utstyret eller rett og slett skepsis til behandlingen kan skape et negativt førsteinntrykk.

Air Solutions er designet for å skape et positivt, engasjerende behandlingsmiljø. De gir pasientene hjelp når de trenger det, slik at de kan føle seg trygge i starten1 og venne seg raskt til behandlingen, uansett om tilpasningen skjer med avstandsoppfølging, en-til-en eller i en gruppe.

Tenk om …

pasientene kunne få en lettere start på behandlingen?

Personlig terapiassistent med myAir

Personlig terapiassistent (PTA) er utviklet for å følge pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA) på CPAP-behandlingsreisen fra det øyeblikket de pakker opp utstyret. I alt fra påminnelser om oppsettanvisninger til lufttrykktilvenning og hjelp med masketilpasning gir PTA kontinuerlig oppfølging av både personlig og eksternt oppsett, og enda mer.

 • Hjelp til apparatoppsett: trinnvise oppsettanvisninger
 • Hjelp til maskeoppsett: trinnvis veiledning for masketilpasning og råd om hvordan man unngår lekkasje
 • Prøvekjøring: hjelper pasienter å venne seg til behandlingstrykk i eget tempo
CPAP-pasient-med-personlig-terapi-assistent-i-myair-appen-fra-resmed myair-app-skjermbilder-med-personlig-terapi-assistent-for-cpap-pasienter

Brukervennlig design

søvnapné-airsense-11-CPAP-nattbord-natt

AirSense 11 er designet for å være enkel å betjene og har en brukervennlig berøringsskjerm som gir ukomplisert tilgang til PAP-behandling ved leggetid. Apparatet har en elegant, moderne utforming som inkluderer:

 • En brukervennlig berøringsskjerm og intuitiv meny
 • Separate smarte Start/SmartStop-funksjoner
 • Integrert Bluetooth-og mobiltilkobling, SD-kortfunksjon
 • En integrert varmefukter

TRINN 2

De første ukene med behandling

Vanlige problemer

Pasienter som sliter med tilvenningen
Store mengder pasienthenvendelser
Mangel på tilbakemelding fra pasienter

Våre løsninger

Det er ikke lett å vite hvordan pasienter takler behandlingen i hjemmet.

AirSense 11-økosystemet gir deg tilgang til relevante behandlingsdata og subjektive tilbakemeldinger fra pasienter, som hjelper deg å identifisere raskere hvilke pasienter som sliter2, slik at du kan fordele ressursene hensiktsmessig. Det gir også pasientene tilgang til opplærings- og selvhjelpsverktøy som setter dem i stand til selv å løse mindre problemer, og reduserer behovet for fysiske konsultasjoner.

Tenk om ...

du kunne oppmuntre til compliance med målrettet og mer effektiv hjelp?

Tilbakemelding fra pasienter

AirSense 11s Care Check-In-funksjon er utviklet for å bringe deg nærmere pasientenes opplevelse av CPAP-behandlingen. Med tilgang til subjektive pasienttilbakemeldinger i AirView kan du se når behandlingen ikke går etter planen, og raskere identifisere når det er nødvendig å gripe inn.3

 • Jevnlige kontroller på kritiske behandlingsdager
 • Personlig tilpassede tips for å hjelpe pasientene å etterleve behandlingen
 • Selvhjelpsfunksjoner for at pasientene skal kunne løse enkle behandlingsproblemer
myair-app-skjermbilder-med-care-check-in--for-cpap-pasienter-resmed myair-app-skjermer-med-care-check-in-for-cpap-pasienter

Personlig tilpasset behandlingsveiledning med myAir-appen

For mye informasjon rundt oppsettet kan føre til en famlende start for pasienten og mange forespørsler om feilsøking. AirSense 11 gir pasientene tilgang til et virtuelt veiledningsprogram i myAir, døgnet rundt, alle dager. Personlig tilpassede behandlingsråd er designet for å hjelpe pasientene å bygge opp selvtilliten fra starten av behandlingen.

 • En daglig poengsum som forteller hvor bra behandlingen har gått natten før
 • Skreddersydde råd for at pasientene skal kunne løse enkle behandlingsproblemer
 • Motiverende meldinger som fremmer pasientenes engasjement
myair-app-skjermbilder-veiledning-for-cpap-pasienter-resmed myair-app-skjermbilder-veiledning-av-cpap-pasienter

TRINN 3

Langsiktig compliance

Vanlige problemer

Pasienter som slutter med behandlingen
Pasientoppfølging
Å identifisere komplekse tilfeller
Foreldet teknologi

Våre løsninger

Det er ikke uvanlig at pasientenes behov og forventninger endres over tid, så Air Solutions er utviklet for å følge og tilpasses.

Verktøy for avstandsoppfølging og adaptive algoritmer gjør det enklere for deg å identifisere og reagere på skiftende pasientbehov, mens de digitale programvareoppdateringene bidrar til å gjøre pasientenes behandlingsopplevelse relevant og effektiv over tid.

Tenk om ...

du kunne holde pasientene engasjerte og motiverte?

Bedre pasientoppfølging4 med AirView

Ved å finne riktig behandlingsform for hver enkelt pasient kan du redusere risikoen for at de avbryter behandlingen. AirView leverer relevante behandlingsdata som hjelper deg å se når behandlingen bør justeres, og prioritere fordelingen av ressurser.3

 • Care Check-In-data: subjektive tilbakemeldinger for å hjelpe deg å komme tettere på pasientens opplevelse av CPAP-behandlingen og se hvordan den kan utvikles
 • Ekstern klinisk innsikt: setter deg i stand til å følge opp pasienter og identifisere komplekse tilfeller
 • Eksterne innstillinger: hjelp pasientene til å få det mer behagelig ved å foreta eksterne endringer av utvalgte apparatinnstillinger
 • Remote Assist: leverandører av behandlingshjelpemidler kan feilsøke problemer med apparater eksternt og raskt løse pasientspørsmål som ligger innenfor deres ansvarsområde
 • Sikre data: data blir lagret på sikre og etisk forsvarlige måter gjennom hele pasientreisen*
airview-care-check-in-for-pasienter-subjektiv-tilbakemelding-resmed airview-care-check-in-for-pasienters-subjektive-tilbakemelding-forgrunns-bilde

Effektive algoritmer og velutprøvde funksjoner

AirSense 11 er bygget på et solid grunnlag. Det forener velkjente, effektive behandlingsmåter4,5 fra Air10-serien i ett apparat, med AutoSet™-, AutoSet for Her- og AutoSet Soft Response-algoritmer som standard.

 • Komfortfunksjoner, inkludert EPR™, AutoRamp™ og fukting
 • Både AutoSet og AutoSet for Her i én pakke: gjør det enklere for deg å tilpasse behandlingen til pasientenes spesifikke behov
 • Funksjonen Forced Oscillation Technique  kan identifisere pasienter med sentral søvnapné
airsense-11-pap-apparat-med-autoset-algoritme

Støtter fremtidige helseinnovasjoner

AirSense 11 er et apparat som er skapt for en verden i endring. Det inneholder dagens avanserte PAP-teknologier og kan oppgraderes eksternt for å ta i bruk morgendagens innovasjoner.

 • Over-the-Air-oppgradering: AirSense 11 kan motta programvareoppdateringer når nye funksjoner lanseres
 • Innebygd apparatdiagnostikk: for å kontrollere at apparatets støynivå samsvarer med våre kvalitetsstandarder.**

ResMed Air Solutions, en helhetlig behandlingsløsning

Air Solutions samarbeider med deg, med behandlingsteamet og med det videre nettverket av behandlingssteder om å hjelpe pasienter å lykkes med behandlingen i det lange løp.

Air 11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integrert fukter, trådløs tilkobling, avansert hendelsesdeteksjon, Over-the-Air-oppdateringer og forbedrede støttefunksjoner.

Les mer
Fukting

ResMeds søvnapparater tilbyr justerbare fuktighetsnivåer som bidrar til å fukte luften og gjøre behandlingen mer komfortabel.

Les mer
ResMed-masker

Tre livsstilsfokuserte maskekategorier hjelper pasienter å velge en maske som gjenspeiler deres behov og preferanser.

Les mer
Pasientengasjement

ResMeds myAir-app gir pasientene anledning til å følge med på data om deres egen nattesøvn, få skreddersydd veiledning og tilgang til motiverende råd og selvhjelpsverktøy.

Les mer
Pasientadministrasjon

AirView er et sikkert*, nettbasert system for pasientoppfølging, som gjør det enklere å hjelpe pasienter eksternt.

Les mer
Air 11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integrert fukter, trådløs tilkobling, avansert hendelsesdeteksjon, Over-the-Air-oppdateringer og forbedrede støttefunksjoner.

Les mer
Fukting

ResMeds søvnapparater tilbyr justerbare fuktighetsnivåer som bidrar til å fukte luften og gjøre behandlingen mer komfortabel.

Les mer
ResMed-masker

Tre livsstilsfokuserte maskekategorier hjelper pasienter å velge en maske som gjenspeiler deres behov og preferanser.

Les mer
Pasientengasjement

ResMeds myAir-app gir pasientene anledning til å følge med på data om deres egen nattesøvn, få skreddersydd veiledning og tilgang til motiverende råd og selvhjelpsverktøy.

Les mer
Pasientadministrasjon

AirView er et sikkert*, nettbasert system for pasientoppfølging, som gjør det enklere å hjelpe pasienter eksternt.

Les mer

I de kliniske veiledningene og brukerveiledningene finner du relevant informasjon om advarsler og forholdsregler som må tas hensyn til før og under bruken av produktet.

Apparater og/eller funksjoner er ikke tilgjengelige i alle land. Kontakt din ResMed-representant for å få informasjon om tilgjengelighet.

Referanser:

* AirView er utviklet for å være sikker og i samsvar med (EU) 2016/679 (personvernforordningen, GDPR) og nasjonal personvernlovgivning. Det bruker datakrypteringsteknologi for å sikre pasienters personopplysninger. ResMed søkte om og ble tilkjent HDS/ISO 27001-sertifisering for både AirView og myAir for å vise vår dedikasjon til sikker behandling og drifting av data, og for å sikre at våre team og systemer opererte etter de høyeste standarder, som bekreftet av uavhengige kontrollører.

** Apparatdiagnostikkfunksjonen analyserer korte akustikksnutter fra motoren og turbinen for å kontrollere at apparatets støynivå samsvarer med våre kvalitetsstandarder. Apparatdiagnostikkfunksjonen fanger ikke opp omgivelsesstøy fra rommet, og alle data konverteres til anonymisert tallkode før overføring.

 1. ResMed Air11-undersøkelse av 146 pasienter, gjennomført fra 28. juni til 29. juli 2021. Q19: 62 % av pasientene rapporterte at de følte seg trygge på å begynne med PAP-behandling etter å ha fått tilpasset AirSense 11, N = 119 respondenter. Q10: 63 % av pasientene sa at PTA ga dem tro på at de kunne sette opp PAP-apparatet riktig, N = 49 respondenter. Data på fil; ID A5043180.
 2. ResMed Air11 kundeundersøkelse av 95 helsepersonell, gjennomført fra 24. august til 10. september 2021. Q16: 56,84 % av legene sa at de kunne identifisere pasienter som trengte hjelp med behandlingen, raskere når de hadde Care Check-In-informasjon tilgjengelig på AirView, N = 81 respondenter. Data på fil; ID A5079159.
 3. ResMed Air11 kundeundersøkelse av 95 helsepersonell, gjennomført fra 24. august til 10. september 2021. Q18: 75,79 % klinikere sa at de brukte mindre tid på feilsøking av problemer med pasientene sammenlignet med andre PAP-apparater når de hadde Care Check-In-informasjon tilgjengelig i AirView, N = 95 respondenter. Q19: Legene som rapporterte at de brukte mindre tid på feilsøking av problemer med pasienter, rapporterte gjennomsnittlige tidsbesparelser på 3 til 5 minutter per samtale når de brukte Care Check-In-data som var tilgjengelige i AirView, N = 72 respondenter. Data på fil; ID A5079159.
 4. Isetta, Valentina mfl. Comparative assessment of several automatic CPAP devices’ responses: a bench test study. ERJ Open Res. 1, no.1 (mai 2015): 00031-2015.
 5. McArdle N, King S, Shepherd K, Baker V, Ramanan D, Ketheeswaran S mfl. Study of a novel APAP algorithm for the treatment of obstructive sleep apnea in women. Sleep. 2015;38(11):1775-81.