Respirasjonssykdommer | ResMed

Respirasjonssykdommer

Respirasjonssykdommer påvirker lungene og andre deler av respirasjonssystemet. De blir også ofte kalt pulmonal sykdom, pulmonal lidelse, lungesykdom og lungelidelse. Les mer om noen vanlige respirasjonssykdommer, deres årsaker og behandlingsalternativer.

Hva er KOLS?

Les mer om kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): årsaker, faser, diagnose og behandling.

KOLS-pasient-behandling-hjemme-ikke-invasiv-ventilasjon

Les mer om adipositas hypoventilasjonssyndrom (OHS): årsaker, symptomer og behandling.

Les mer om nevromuskulær sykdom (NMD): årsaker, symptomer og behandling.

Les mer om restriktiv lungesykdom (brystvegglidelse): årsaker, symptomer og behandling.

Les mer om Respirasjonsstøtte for barn.

Her er mer informasjon

Les om hvordan ikke-invasiv ventilasjon (NIV) eller invasiv ventilasjon (IV) kan hjelpe deg med å puste lettere.

For å forstå hva som kan påvirke evnen til å puste riktig, er det nyttig å vite hvordan normal pusting fungerer.