Etterlevelse og oppfølging | ResMed

Pasienters etterlevelse og oppfølging

Pasientens etterlevelse av behandling kan være den største utfordringen når du behandler søvnapné. Forskning indikerer at det er mer sannsynlig at pasienter og deres familier tilpasser seg og fortsetter med behandling hvis de har riktig utstyr og opplæring og støtte fra helsepersonell.1-4

Vi på ResMed er enig i at den beste måten å forbedre pasienters compliance på, er å bruke en mangefasettert tilnærming som omfatter:

 

Komfortabelt, brukervennlig og pålitelig utstyr

ResMeds behandlingsapparater, masker og teknologi for fukting dekker en rekke forskjellige pasientbehov og gir alle muligheter for å lykkes med behandlingen.

 

Relevant pasientopplæring og konsekvent oppfølging

Dette er avgjørende for å opprettholde pasientenes tro på behandlingen de mottar.

Monitorering av compliance med AirView gir tilgang til pasientdata i sanntid over hele linjen (leverandører av behandlingshjelpemidler, leger, søvnlaboratorier, sykehus) på ett sted.

myAir™ er et brukervennlig nettprogram som gir pasientene anledning til å registrere data om sin egen nattesøvn og motta interaktiv veiledning.

 

Compliance og utskiftning av utstyr

Utskiftning av utstyr til riktig tid er et avgjørende bidrag til å hjelpe pasienter med compliance og komfort i behandlingen.

Ta deg tid til å lære pasientene når og hvordan de skal skifte ut komponenter i produktene, og hvordan dette henger sammen med komforten og utbyttet av behandlingen.

 

Mer om langsiktig etterlevelse

ResMed nettilkoblede løsninger åpner for proaktiv oppfølgning utført av helsepersonell, og fører til mer ansvarliggjorte pasienter som er engasjert og interessert i sin egen søvnapnébehandling.

Les mer

Hjelper søvnapnépasienter til å engasjere seg i behandlingen og integrere behandlingen i søvnrutinene de første 90 dagene, med individuelt tilpasset hjelp fra myAir-appen.

Les mer

Det er betryggende for pasienter som har fått søvnapnédiagnosen å vite at de ikke er alene.

Les mer

Referanser:

1. Oppenheimer EA. iVUN News 1997.
2. Zozula et al. Curr Opin Pulm Med 2001.

3. Hoy et al. Am J Respir Crit Care Med 1999.
4. Chervin et al. Sleep 1997.