High-flow-behandling i hjemmet | ResMed

High-flow-behandling i hjemmet

High-flow-behandling gjennom nesen består av aktiv oppvarmet fukting av luft/oksygen ved høye flow, som gis gjennom en oppvarmet inspiratorisk krets med nesekanyle.
High-flow-behandling kan gis på forskjellige måter. På denne siden henviser vi utelukkende til high-flow-behandling gjennom nesen.

Hvordan fungerer high-flow-behandling i hjemmet?

High-flow-behandling (HFT) er utviklet for å gis via en high-flow-nesekanyle (NHFC) som leverer en oppvarmet, fuktet blanding av luft og oksygen som er varmet opp til mellom 31 °C og 37 °C.
HFT i hjemmet kan levere flowhastigheter mellom 10 l/min og 60 l/min. Hvis oksygen tilføres, kan det gis med opptil 15 l/min, og konfigurasjonen som brukes, avhenger av pasientens behov.

 

High-flow-virkemekanismer:

High-flow-behandling kan forbedre pusting gjennom forskjellige effekter på:

 • Mukociliær rensing og sekrethåndtering1
 • Dyspné under høyintensitetstrening2-4
 • Respirasjonsarbeid 5

High-flow-behandling er også forbundet med pasientfordeler som:

 • Forbedret komfort og livskvalitet6,7
 • Reduserte akutte forverrelser ved KOLS og sykehusinnleggelsesrate6,7

 

Hvem kan dra nytte av high-flow-behandling?

High-flow-behandling kan være indisert til hjemmebruk hos KOLS-pasienter som er rammet av kronisk hoste med slimproduksjon.1,6

 

Når kan high-flow-behandling brukes?

High-flow-behandling kan brukes hjemme om dagen eller om natten. Pasienter kan snakke, spise og sove mens de bruker behandling. På grunn av vannet i varmefukteren må apparatet beveges forsiktig. Pasienter kan plassere behandlingsapparatet på et stabilt underlag og fortsette med sine daglige gjøremål, f.eks. lese og se på TV.

 

Hvorfor bør high-flow-behandling foreskrives fremfor andre tilgjengelige behandlinger?

High-flow-behandling erstatter ikke oksygenbehandling, men hjelper pasienter med å forbedre sekrethåndteringen og ha positive effekter på pusting.1

 

Hvilke apparater for high-flow-behandling  er tilgjengelige?

Nøkkelkomponentene i apparater for high-flow-behandling (HFT) omfatter en luft/oksygen-blanding (med eller uten blander), en flowgenerator, varmer, fukter, oppvarmet inspiratorisk krets (for å hindre kondens) og, ved HFT gjennom nesen, en myk, ikke-okkluderende nesekanyle.

HFT egner seg til hjemmebehandling. Hjemmeapparater trenger ikke en veggoksygenforsyning med høyt trykk, turbinen er plassert på innsiden, og konstruksjonen sikrer enkel betjening og opplæring for hjemmebruk.

Noen HFT-apparater er også egnet til avstandsoppfølging.

Mer om high-flow-behandling

Oppdag viktige funn fra nyere klinisk forskning på nasal high-flow-behandling for KOLS-pasienter behandlet i hjemmet.

Lumis HFT er et innovativt apparat for high-flow-behandling for komfortabel hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS.

High-flow-behandling i hjemmet Vanlige spørsmål

High-flow-behandling kan konfigureres gitt med eller uten ekstra oksygen, avhengig av pasientens behov. Oksygen kan tilføres med flowhastigheter opp til 15 l/min.

Ja. Apparater for high-flow-behandling er utviklet for hjemmebruk. De trenger ikke en veggoksygenforsyning med høyt trykk, turbinen er plassert på innsiden, og konstruksjonen sikrer enkel betjening og opplæring for hjemmebruk.

KOLS-pasienter som bruker oksygen, drar særlig nytte av slimopprensingspotensialet sammen med andre effekter av high-flow-behandling. Mer informasjon finnes her.

Nei, det kan vurderes som en supplerende behandling avhengig av pasientens behov.

Nei, som regel ikke, siden det ikke tilbyr ventilasjon eller trykkstøtte. Det kan imidlertid gagne den hyperkapniske pasientgruppen gjennom bruk mellom NIV-behandling ved å gi mer komfort under pause fra NIV-behandling.9

HFT tilbyr ikke ventilasjon eller trykkstøtte for pasienter med respirasjonssvikt. Les mer om mekanisk ventilasjon her og om CPAP her.

HFT består av en justerbar flow på 15–60 l/min og en temperatur på 31–37 °C. For komfort- og kondenshåndtering kan dessuten fuktingsnivået justeres.

Forskning tyder på at effektene er merkbare fra > 1–2 t bruk.6,7 Potensielle fordeler kan oppnås ved bruk av high-flow-behandling så lenge som mulig.

En annen studie har vist at bruk på rundt 6 timer, hovedsakelig om natten, er egnet.6

Ja, high-flow-behandling kan brukes både mens en pasient sover og er våken.

Ja. Flow og fukting har en positiv effekt på maksimal inspiratorisk flow, og oksygen tilføres mer effektivt, noe som er viktig under trening.3​ Dette forbedrer dyspné under trening.2-4 På grunn av vannet i varmefukteren må apparatet beveges forsiktig under trening.8

Støynivåer vil avhenge av apparatet og flowen.

Fukting er viktig for å kondisjonere gassene siden oksygen er svært kaldt og tørt.

 1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
 2. Cirio S, Piran M, Vitacca M, Piaggi G, Ceriana P, Prazzoli M, et al. Effects of heated and humidified high flow gases during high-intensity constant load exercise on severe COPD patients with ventilatory limitation. Respiratory Medicine 2016;118:128–32.
 3. Neunhäuserer D, Steidle-Kloc E, Weiss G, Kaiser B, Niederseer D, Hartl S, et al. Supplemental Oxygen During High-Intensity Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2016;129(11):1185–93.
 1. Chatila W, Nugent T, Vance G, Gaughan J, Criner GJ. The Effects of High- Flow vs Low-Flow Oxygen on Exercise in Advanced Obstructive Airways Disease. Chest 2004;126(4):1108–15.
 2. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
 3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
 4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
 5. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
 6. Spoletini G, Mega C, Pisani L, Alotaibi M, Khoja A, Price LL, Blasi F, Nava S, Hill NS. High-flow nasal therapy vs standard oxygen during breaks off noninvasive ventilation for acute respiratory failure: A pilot randomized controlled trial. J Crit Care. 2018 Dec;48:418-425. doi: 10.1016/j.jcrc.2018.10.004. Epub 2018 Oct 5. PMID: 30321833.