Brukerveiledninger for ditt ResMed-produkt | ResMed Norge

Brukerveiledninger og tekniske dokumenter for helsepersonell

Vis brukerveiledninger, kompatibilitetslister, desinfiseringsguider og samsvarserklæringer raskt ved å velge et ResMed-produkt fra listen nedenfor. Noen dokumenter er kun for helsepersonell og er tilgjengelige via pålogging og passord.

Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat (MDD) | EF-sertifikat (MDR)

AirFit F20: Brukerveiledning | Kontraindikasjoner og advarsler for magneterSamsvarserklæring | AirMini oppsettpakke samsvarserklæring | Desinfiseringsguide | StørrelsesguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirFit F20 non-magnetic: Brukerveiledning | Desinfiseringsguide | Samsvarserklæring

AirFit F30: Brukerveiledning | Kontraindikasjoner og advarsler for magneter | Samsvarserklæring | AirMini oppsettpakke samsvarserklæring | Desinfiseringsguide | StørrelsesguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirFit F30i: Brukerveiledning | Kontraindikasjoner og advarsler for magneter | Samsvarserklæring | Desinfiseringsguide | StørrelsesguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirTouch F20: Brukerveiledning | Kontraindikasjoner og advarsler for magneter | Samsvarserklæring | Desinfiseringsguide | StørrelsesguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirFit F10: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | DesinfiseringsguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

Mirage Quattro: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | DesinfiseringsguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

Quattro Air: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | DesinfiseringsguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

Quattro FX: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | DesinfiseringsguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat (MDD) | EF-sertifikat (MDR)

AirFit N20: Brukerveiledning | Kontraindikasjoner og advarsler for magneter | Samsvarserklæring | AirMini oppsettpakke samsvarserklæring | Desinfiseringsguide | StørrelsesguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirFit N20 Classic: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | Desinfiseringsguide | StørrelsesguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirFit N30: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | Desinfiseringsguide | StørrelsesguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirFit N30 for AirMini: Brukerveiledning | SamsvarserklæringListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirFit N30i: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | Desinfiseringsguide | StørrelsesguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirTouch N20: Brukerveiledning | Kontraindikasjoner og advarsler for magneter | Samsvarserklæring | Desinfiseringsguide | StørrelsesguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

Mirage Activa LT: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | DesinfiseringsguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

Mirage FX: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | DesinfiseringsguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

Mirage Micro: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | DesinfiseringsguideListe over kompatibilitet med maske / apparat | Trykk vs strømningshastigheter | EF-sertifikat

AirFit N10: Brukerveiledning | Kontraindikasjoner og advarsler for magneter

CPAP-rensekluter: Merkelapp | Samsvarserklæring

Gecko neseryggpolstring: Brukerveiledning | Samsvarserklæring

Hakestropp: Brukerveiledning | Samsvarserklæring

F20 ikke-ventilert kneledd (64001): Brukerveiledning | Samsvarserklæring

Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat | Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat (MDD) | EF-sertifikat (MDR)

AirSense 11 AutoSet: Brukerveiledning | Klinisk guide | Pasient hurtigveiledning | Samsvarserklæring | RED samsvarserklæring (modeller 394xx) | RED samsvarserklæring (modeller 395xx) | Air tubing compliance guide | PersonvernerklæringStrømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat | Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | Informasjonguide for Air11 mobilmodulEF-sertifikat

AirMini: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | RED Samsvarserklæring | Pasientens e-hjelp Android | Pasientens e-hjelp iOSStrømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat | Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat

AirSense 10 Elite: Brukerveiledning | Klinisk guide | Klinisk hurtigstartveiledning | Samsvarserklæring | RED 4G samsvarserklæring | RED 2G samsvarserklæringStrømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat | Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring | Informasjonstillegg for trådløs modul

AirSense 10 AutoSet for Her: Brukerveiledning | Klinisk guide | Pasient hurtigveiledning | Klinisk hurtigstartveiledning | Samsvarserklæring | RED 4G samsvarserklæring | RED 2G samsvarserklæringStrømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat | Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring | Informasjonstillegg for trådløs modul

AirSense 10 AutoSet: Brukerveiledning | Klinisk guide | Klinisk hurtigstartveiledning | Samsvarserklæring | RED 4G samsvarserklæring | RED 2G samsvarserklæringStrømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat | Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | Informasjonstillegg for trådløs modul

AirCurve 10 VAuto: Brukerveiledning | Klinisk guide | Pasient hurtigveiledning | Klinisk hurtigstartveiledning | Samsvarserklæring | RED 4G Samsvarserklæring | RED 2G SamsvarserklæringStrømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat | Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring

AirCurve 10 S: Brukerveiledning | Klinisk guide | Pasient hurtigveiledning | Klinisk hurtigstartveiledning | Samsvarserklæring | RED 4G Samsvarserklæring | RED 2G SamsvarserklæringStrømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat | Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring

AirCurve 10 CS PaceWave: Brukerveiledning | Klinisk guide | Pasient hurtigveiledning | Samsvarserklæring | RED 4G Samsvarserklæring | RED 2G SamsvarserklæringStrømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat | Liste over kompatibilitet med maske / apparat | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring

Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat (MDD) | EF-sertifikat (MDR)

Lumis HFT: Brukerveiledning | Klinisk guide | Hurtigveiledning | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring

Lumis 100 VPAP ST-A: Brukerveiledning | Klinisk guide | Samsvarserklæring | RED 4G Samsvarserklæring | Pasient hurtigveiledning | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring

Lumis 150 VPAP ST-A: Brukerveiledning | Klinisk guide | Samsvarserklæring | RED 4G Samsvarserklæring | Pasient hurtigveiledning | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring

Lumis 100 VPAP S: Brukerveiledning | Klinisk guide | Samsvarserklæring | RED 4G Samsvarserklæring | Pasient hurtigveiledning | Klinisk hurtigstartveiledning | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring

Lumis 100 VPAP ST: Brukerveiledning | Klinisk guide | Samsvarserklæring | RED 4G Samsvarserklæring | Pasient hurtigveiledning | Klinisk hurtigstartveiledning | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring

Lumis 150 VPAP ST: Brukerveiledning | Klinisk guide | Samsvarserklæring | RED 4G Samsvarserklæring | Pasient hurtigveiledning | Klinisk hurtigstartveiledning | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat | RED 4G/3G/2G Samsvarserklæring

Stellar-serien: Brukerveiledning | Klinisk guide | Samsvarserklæring | Hurtigveiledning | Veiledning for datahåndtering | Tillegg for brukerveiledning | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat

Astral-serien: Brukerveiledning | Klinisk guide | Samsvarserklæring | Hurtigveiledning | Veiledning for frakobling av alarm | Datahåndtering / Apparatkompatibilitetsliste | Elektromagnetiske utslipp og immunitet | EF-sertifikat

EF-sertifikat (MDD) | EF-sertifikat (MDR)

Kompatibilitetsliste for Astral tilbehør

Fukting

HumidAir 11 oppvarmet luftfukter: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Air11 side cover: Brukerveiledning | EF-sertifikat

HumidX / HumidX Plus: Samsvarserklæring | EF-sertifikat

HumidX F20: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

HumidAir luftfukter: Brukerveiledning addendum | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

H4i oppvarmet luftfukter: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Slanger

Air11 luftuttak: Brukerveiledning | EF-sertifikat

ClimateLineAir 11: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

ClimateLineAir oppvarmet luftslange: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

ClimateLine / ClimateLineMAX / ClimateLineMAX Oxy luftslange: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

SlimLine luftslange: Inlegg | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Standard luftslange: Samsvarserklæring | EF-sertifikat

SlimLine slangepakke / Standard slangepakke: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

ClimateLineAir Oxy-oppvarmet luftslange: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Strømforsyninger

Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

Air11 PSU 65W: Brukerveiledning | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

Air10 90w strømforsyning: Brukerveiledning | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

ResMed Power Station II: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

RPSII battery coupler kit: Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Astral eksternt batteri: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

Air10 / Lumis / S9 DC / DC-omformer 90w: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

Air10 seriell adapter: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

Air10 USB-adapter: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

Astral DC / DC adapter: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

AirMini likestrømsomformer 65 W: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

Stellar likestrøm/likestrøm-omformeren for 24 V / 90 W: Brukerveiledning | EF-sertifikat | Strømforsyningsenhet / Apparat kompatibilitetsliste | Liste over kompatibilitet med batteri / apparat

Air11 DC/DC omformer: Samsvarserklæring

Reise

Air11 reiseveske: Brukerveiledning | EF-sertifikat

Stellar transportveske: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Astral transportveske: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Støttearmen for munnstykkeventilasjon: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Monitoreringsverktøy og fjernalarmer

Fjernalarm II og sykehusalarmsystemkabel: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Traller

AirMini monteringssystem: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

ResMeds tralle til hjemmebruk: Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Sykehustralle: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Tralle til hjemmebruk: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Filtre

Standard luftfiltre: Brukerveiledning | EF-sertifikat

Standard luftfiltre for Air11: Brukerveiledning | EF-sertifikat

Hypoallergeniske luftfiltre: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Hypoallergeniske luftfiltre for Air11: Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Hypoallergeniske luftfiltre for AirMini: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat

Oksimeter

Air10 / S9 oksimeteradapter: Brukerveiledning | Samsvarserklæring | EF-sertifikat