AirView for ventilasjon – avstandsoppfølging og pasientadministrasjon | ResMed

AirView avstandsoppfølging for ventilatorer

Effektiv administrasjon av ventilerte pasienter gjennom rask ekstern tilgang til detaljerte kliniske data og tilpassede varsler.

Vi presenterer AirView for ventilasjon

Med AirViews nye egenskaper og funksjoner får du raskt tilgang til kliniske data fra pasientenes ResMed-ventilasjonsapparater og kan enklere sortere og prioritere ventilerte pasienter.

AirView for ventilasjon: instruksjonsvideoer

 

 

Strømlinjeforme administrasjonen av ventilerte pasienter**

Den nyttige funksjonen for «unntakshåndtering» informerer deg om pasienter som trenger mer hjelp ved automatisk å oppdage variasjoner basert på dine valgte parametere.

 

 

Lagre og dele innsikt

Når du identifiserer en endring eller interessante data, kan du skrive ut, lagre og dele skjermbilder med kolleger med et tastetrykk.

Omsett kliniske data til personlig pasientbehandling

ResMed-KOLS-pasient-ventilasjon-NIV-hjemme

Når du har tilgang til relevante kliniske data og et effektivt oppfølgingssystem er på plass, kan du føle deg trygg på at pasientene mottar passende behandling.

FAQ

Ta kontakt med ResMed-representanten din eller sende e-post til: airview@resmed.no.

 

En serie instruksjonsvideoer som viser de nye funksjonene i AirView for ventilasjon, kan ses her.  [Link to video component in the page]

For instruksjonsvideoer om AirView-funksjoner ved søvnapné kan du besøke vår opplæringsside.

Se en instruksjonsvideo om hvordan du endrer apparatinnstillinger eksternt her. Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Air10 og Lumis.

Ja, sjekk våre videoveivisere og feilsøkingsveiledningen for Air10™ og Lumis™. For hjelp med Stellar- og Astral-apparater kan du kontakte airview@resmed.no

Kundestøtteteamet vårt kan nås på: airview@resmed.no

Du finner anvisninger i brukerveiledningen og hurtigveiledningen for RCM.

Nettstedet vårt er en flott kilde til informasjon. Hvis du foretrekker å snakke med noen, kan du kontakte en ResMed-salgsrepresentant ved å fylle ut et skjema her.

På fanen Therapy Data kan du se data fra pasientens ventilasjonsapparat*, presentert etter periode og program.

Vis data for en spesifikk periode med valgpanelet for kalenderdato ved å velge et av følgende alternativer:

7 days: viser den siste uken med tilgjengelige data.

30 days: viser den siste måneden med tilgjengelige data.

Custom: viser datoområdet som du velger.

Den valgte perioden merkes på grafen.

Streken i valgpanelet for kalenderdato representerer daglig totalbruk i timer og minutter over alle tilgjengelige programmer:

Hel strek angir 24-timers bruk.

Halv strek angir 12-timers bruk.

Tom strek angir ingen bruk eller ingen data.

 

**Bare tilgjengelig på Lumis, Astral og Stellar

Du kan bruke fanen Therapy Data til å zoome inn for å se detaljerte behandlingsdata time for time for alle programmer i diagrammene med behandlingsstatistikk.

Velg en dag på valgpanelet for kalenderdato for å se detaljerte data for 24-timersperioden.

Zoom inn på en spesifikk periode av dagen ved å velge 4, 8, 12 eller 24 timer fra View-panelet ved siden av datoen.

Zoom videre inn ved å klikke og dra i en av endene på den blå tidsvelgerstreken for å begrense valget til en bestemt time eller noen få timer.

 

*Bare tilgjengelig på Lumis, Astral og Stellar

Slik henter du de nyeste behandlingsdataene fra pasientenes apparater:

  1. Klikk på Update data now.
  2. Bekreft ved å klikke på Request latest data.
  3. Oppdater siden for å se de nylig hentede dataene.

Merk: Oppdateringen kan ta litt tid. Du trenger ikke å forbli på siden mens AirView henter de nyeste dataene.

Data overføres via et 3G-mobildatanett med et 2G-reservealternativ.

RCM har ikke en indikator for å vise når data er overført. For å sikre at alle data lastes opp, bør du oppfordre pasienter og behandlere til å la apparatet være koblet til RCM.

RCM bør være tilkoblet strøm for å sikre at pasientens behandlingsdata overføres riktig.

Merk at apparatet bare kan overføre data hvis det er innenfor rekkevidde av et mobilnettverk.

For Stellar vises det 3-sifrede apparatnummeret på side 11 på informasjonsmenyen. Klikk på informasjonsknappen 11 ganger for å få tilgang til denne siden.

For Astral må du trykke på apparatets skjerm og velge informasjonsmenyen og deretter Device.

References:

*Trådløs tilkobling er tilgjengelig for Stellar og Astral gjennom ResMed Connectivity Module (RCM). Lumis tilbyr innebygd trådløs tilkobling til AirView.

**Kommer snart